PREDSTAVITEV
 

 

Kot zdravnica splošne medicine sem z delom na področju osnovnega zdravstva pričela leta 1992, leta 2004 pa sem dobila koncesijo za zasebno prakso.

Ambulanta se nahaja v pritličju Zdravstvenega doma Krško, kjer imam v najemu poslovne prostore.

Poleg strokovne obravnave, ki spada v nivo primarnega zdravstva pacientom omogočamo da v sami ambulanti opravijo tudi del diagnostike: EKG, spirometrija, meritve pulznih pritiskov na spodnjih okončinah za ugotavljanje prekrvavitvenih motenj, laboratorijske storitve pa za nas opravlja deloma Zdravstveni dom Krško, deloma Adria lab d.o.o. Ljubljana, deloma pa laboratorij Splošne bolnišnice Brežice.

Pri samem delu se trudimo za čim bolj strokovno, prijazno, dostopno obravnavo.

Trudimo se, da z ažurnim naročanjem ne prihaja do zastojev oziroma nepotrebnega čakanja, če je možno pa tudi po telefonu posredujemo potrebne nasvete.

Od 1.1.2007 pa v ambulanti dodatno vodimo paciente na antikoagulacijskem zdravljenju, za kar imamo ustrezno licenco, soglasje SB Brežice in sklenjeno pogodbo z ZZZS OE Krško.